Virksomhetsrapportering

Å ta fram rapporter forutsetter ar du klipper ut tabeller og diagram fra ulike system og klistrer inn dem i dokument der du senere må formatere dataen for få et enhetlig och korrekt utseende. Så sendes dokumentene ofte fram og tilbake i organisasjonen i flere ulike versjoner. Bortkastet tid for deg og dine kollegaer som ofte leder til feil kjeden som håndterer dokumentene.

I følgende video på 10 minutter, viser vi hvordan virksomhetsrapportering, igjennom ulike funksjoner, maler og løsninger effektiviserer arbeidet samtidig som sluttresultatet blir både rolleanpasset og kvalitetssikret (på svensk).