Flere og flere universiteter og høyskoler effektiviserer sin virksomhetsstyring ved hjelp av Hypergene

Et økende antall universiteter og høyskoler stoler på Hypergene. I 2020 tilsluttet blant annet Malmö Universitet, Högskolan i Boras samt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo seg Hypergenes ca. 20 kunder blant Nordens læresteder.

I sektoren brukes Hypergenes løsning for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring på områder som målstyring, budsjett og prognose, analyse av økonomi-, personal- og Ladok-data samt kalkulering og oppfølging av forskningsprosjekter. I tillegg finnes det funksjoner for å forenkle prosessen med periodiske rapporter, for eksempel tertialrapporter.

"Malmö Universitet planlegger å bruke Hypergene til å øke effektiviteten og kvaliteten. Men først og fremst er det et verktøy for lederne våre. Vi vil kunne frigjøre tid til analyse og dialog med virksomheten", sier Ingrid Bengtsson-Rijavec, som er økonomisjef på Malmö Universitet. "Gjennom Hypergene vil vi digitalisere deler av arbeidet vårt med å planlegge og følge opp arbeidet med virksomhetsplan, risikoplan og internkontroll."

Högskolan i Borås valgte Hypergene for å forbedre planlegging og oppfølging av prosjekter. Marie Wilhelmsson, som er assisterende økonomisjef, forteller at de nå får nye forutsetninger for å kalkulere, budsjettere og følge opp eksternt finansierte prosjekter innen blant annet forsknings- og oppdragsvirksomheten.

"Vi har nettopp fått mange av delene på plass og ser at vi kommer til å øke effektiviteten betraktelig. Blant annet kan vi nå få felles digitalisert støtte for hele prosessen for søking etter forskningsmidler, fra prosjektsøknaden startes til oppfølging av avsluttet prosjekt. I løpet av hele prosessen kommer prosjektleder og ansvarlige ledere til å kunne holde oversikt over sine prosjekt og aktuell økonomi."

For Hypergene innebærer de nye kundene et allerede sterkt kundenettverk for erfaringsutveksling som blir enda sterkere. I tillegg kommer de til å bidra til at prosjekttilbudet for læresteder utvikles videre ut fra enda flere kundebehov og erfaringer.

"Vi er veldig glade for at så mange nye læresteder har valgt Hypergene. Totalt har vi ca. 20 kunder i det voksende segmentet, både større og mindre, og vi jobber aktivt med nettverk og dialog i gruppen. Det bidrar til at produktet fortsetter å utvikle seg og kan tilpasses enda mer ut fra deres behov. Vi har også sett at de får stor nytte av å dele erfaringer med hverandre", sier Peter Andersson, administrerende direktør i Hypergene.

 

 

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban