Våre partnere

For Hypergene er partnerskap en viktig del av hvordan vi jobber med kunder i ulike segmenter og geografiske markeder. Vi har samarbeidspartnere både i privat og offentlig sektor, for ulike bransjer og når det gjelder både hele vår løsning og utvalgte deler. Noen partnere fokuserer primært på salg av Hypergene, andre tar ansvar for hele leveransen og kundeforholdet. Uavhengig av legning er våre partnere strategisk svært viktige.

Hypergene Partners

I dag samarbeider vi med blant annet følgende selskaper

AAROs logo
AARO er en global systemleverandør innen produkter og tjenester innen konsernrapportering. AARO har kunder i rundt 140 land med rundt 15 000 brukere. I vårt samarbeid leverer Hypergene og AARO sammen en integrert strategisk planlegging, budsjett- og prognoseløsning – AARO Planning.


Arribatec er en global system- og tjenesteleverandør som leverer forretningskritiske IT-løsninger. De integrerer "best of breed-applikasjoner", egne produkter og løsninger som støtter kundenes forretningsutvikling ved å skape effektive og digitaliserte forretningsprosesser.

Samarbeidet mellom Arribatec og Hypergene har fokus på det norske markedet hvor Arribatec selger og implementerer Hypergene til både offentlig og privat sektor.

 

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000