Blogg

Det Hypergene ikke vet om beslutningsstøtte, er neppe verdt å vite. Vi deler gjerne vår erfaring slik at du og din organisasjon er så godt forberedt som mulig den dagen du får et beslutningsstøttesystem. Velkommen til beslutningsstøttebloggen!

Regresjonsanalyse

Hva er regresjonsanalyse og hvordan gjør man det?

I en verden som blir mer og mer datadrevet, er det viktig å vite hvordan man går fra å samle og lagre store mengder data til å faktisk trekke ut innsikt og kunnskap fra den. Et verktøy du kan bruke for dette er regresjonsanalyse. I denne artikkelen får du vite hva en regresjonsanalyse er, hvordan den brukes, og hva du bør tenke på når du analyserer dataene dine.

Business Control – Hva gjør en Business Controller

Business Control – Hva gjør en Business Controller?

Business Control er arbeidet som utføres av en Business Controller og handler i stor grad om å frembringe, analysere og presentere relevante beslutningsunderlag for ledere i en organisasjon.

Illustrasjon av kontantstrømsanalyse

Alt om kontantstrømsanalyse

I tider der omverdenen er mindre forutsigbar, øker betydningen av kontantstrømsanalyse. Samtidig kan prosessen være kompleks og tidkrevende. Her får du vite hva en kontantstrømsanalyse er, hvordan du gjør en kontantstrømsanalyse, hva indirekte og direkte metode er, hvordan den skal se ut og hvordan du kan tenke i analysearbeidet og hvorfor en kontantstrømsanalyse gjøres.

Blogginlägg NO Bino

Motivasjon og læring – her er fem triks for å fastsette nøkkeltallene

Det høres enkelt ut: Noen få relevante og korrekte nøkkeltall som teamet eller organisasjonen er enige om. Handlinger ved avvik. Men virkeligheten er mer kompleks enn som så. Til syvende og sist er det menneskene som skal ta beslutningene og de ansatte som skal handle. Og så er det en del ting å huske på slik at fart og tall ikke skal ta over. 

Beslutsstöd illustration

Hva er beslutningsstøtte?

Beslutningsstøtte (Decision Support) er ulike metoder som støtter beslutningstaking ved å samle inn, foredle og presentere data og informasjon. Definisjonen tydeliggjør at det er mennesker, og ikke datamaskiner, som tar beslutningene.

Blogg NO Ari Riabacke

Ekspertenes 11 beste tips for bedre beslutninger i organisasjonen

Det å ta beslutninger i en verden som endrer seg lynraskt, krever knivskarpt fokus og mye mot. Men er det mulig å skape perfekte forutsetninger for at beslutningene skal bli bedre, mer korrekte? Ja, det er i hvert fall mulig å komme et stykke på vei. Det sier beslutningsekspert Ari Riabacke og Hypergenes administrerende direktør Urban Bucht.

Blogginlägg Urban NO

Slik digitaliserer du planlegging og oppfølging: "Se på det som en trapp"

Digitalisering er noe som angår alle bedrifter, og målet er ofte fleksibilitet og mer effektive prosesser. Ikke minst når verdenen rundt blir stadig mer uforutsigbar. Midt i utviklingen står vi i Hypergene og vårt skybaserte produkt for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring. For å få ut full effekt av digitaliseringen, er det steg du bør ta i rett rekkefølge.

Blogg NO Knut Fahlén

Aksepter at fremtiden er usikker – på tide å tenke nytt rundt budsjettarbeidet?

Dagens syn på budsjett, oppfølging og prognoser risikerer å ikke holde tritt med de nye kravene fra omverdenen. Et budsjettarbeid som krever flere måneders arbeid for organisasjonen, og som blir utdatert allerede i første kvartal, kan føre til at du mister både retning og kraft, ifølge to eksperter på området. Slik bør du tenke i stedet.

Erik Thelander

Lansering av nye pakker av Hypergene

Muligheten for å skape enda raskere kundeverdier og økt interesse for å digitalisere de økonomiske og strategiske planprosessene. Det ligger bak at Hypergene nå lanserer ny emballasje av produktet. Vi stilte Erik Thelander, som er Product Director, noen spørsmål om nyhetene.

verksamhetsplanering verktyg

Virksomhetsplanlegging og hva et verktøy kan gjøre

Her får du vite hva en virksomhetsplan er. Virksomhetsplanlegging skjer både i privat og offentlig sektor, og kan da bygge på ulike prinsipper og begreper. I dette innlegget fokuserer vi på deg som arbeider i en kommune eller offentlig myndighet, og hva du får ut av en programvare som støtte i din virksomhetsplanlegging.

finansiell planering på datorskärm

Det viktigste for økonomiavdelingen: "Forbedre de tekniske forutsetningene"

Det er ikke alltid at globale trender merkes i økonomifunksjonen. Samtidig finnes det trender som påvirker på en veldig spesifikk måte. Norske økonomiavdelingers budsjett endres, ikke minst når det gjelder digitalisering. Hvilke trender er det viktig for CFO-er og controllere å ha oversikt over? Hvilket steg mot forandring bør du ta allerede i dag?

illustration av strategisk styrning

Strategisk styring: Tenk nytt

Strategisk styring handler om din langsiktige planlegging, strategiens gjennomføring og hvordan gjennomføringen følges opp. Resultatet oppnås gjennom planer, beslutninger, prosesser og aktiviteter sammen med forståelse og engasjement.

illustration av strategisk planering

Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging er grunnlaget for å kunne sette mål, gjøre prioriteringer og få organisasjonens planer til å gå i riktig retning. Når ulike avdelingers planer utgår fra de overgripende målene og samkjøres, får bedriften en felles retning og en felles strategi.

man som håller deming cycle

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystem

Kvalitetsledelse handler om å bruke de riktige prosessene til å sørge for kvalitet for å håndtere avvik, redusere kundenes eller brukernes misnøye og møte forventningene deres.

Illustration av man som pekar på datorskärm

Styringsmodeller og styringsfilosofier

Det finnes utallige modeller for styring som er mer eller mindre kjente. Modellene har ofte ulike engelske akronymer. De har utviklet seg og blitt flere gjennom tidene. Noen av dem, flere med innbyrdes slektskap, beskrives kortfattet nedenfor.

verksamhetsstyrning illustration

Hva er virksomhetsstyring?

Virksomhetsstyring er alle handlinger ledelsen på ulike nivåer foretar for å oppnå et visst resultat. I det inngår å lede, styre og utvikle virksomheten slik at de ressursene du har, brukes så effektivt som mulig for å nå målene dine.

långsiktigt värde glad chef

5 punkter for langsiktig verdiskapning

Hvordan ledere skaper langsiktig verdi er et omfattende spørsmål som ofte leder til et langt svar. Vi har satt sammen fem korte punkter fra interessante undersøkelser. Temaet er: Hva gjør de mest fremgangsrike lederne og styrene riktig?

illustration av målstyrning

Hva er målstyring?

Målstyring innebærer at organisasjoner får en måte å effektivt kommunisere strategier og forretningsmål til hver sjef, avdeling og person i organisasjonen på. Nøkkelen er å skape en rød tråd mellom strategier, mål, nøkkeltall og aktiviteter gjennom rett verktøy og kommunikasjon.

Internkontroll

Internkontroll: Har du oversikt?

Internkontroll handler om å kontrollere at virksomheten når målene sine og gjør det den skal på en effektiv måte, at den finansielle rapporteringen er pålitelig og at lover og regler følges. Målet er at ledelsen skal få bedre oversikt over virksomheten.

illustration av BI

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er en samlebegrep som beskriver hvordan du og organisasjonen din bedre kan forstå virksomheten deres og ta bedre beslutninger gjennom å bruke metoder og prosesser for å utvinne og strukturere data og informasjon.

Sentralbord: +46 (0)40 661 1000