Digitaliser virksomhetsstyringen – her er 5 steg for å lykkes

Å digitalisere virksomhetsstyringen er et must for å møte fremtidens behov for effektivitet, kvalitet og konkurranseevne. "Når det kommer til stykket, er det mange som trenger å sette opp forandringstempoet sitt, sier Torbjörn Frank, forretningsansvarlig hos Hypergene." De fleste beslutningstakere følger digitaliseringsbølgen med blandede følelser. Alle innser at digitaliseringen både stiller krav og åpner muligheter. Derfor finnes det mange seminarer og bransjedager om temaet digitalisering, virksomhetsstyring og beslutningstaking.

Torbjörn Frank er midt i forandringsbølgen med sin rolle i tech-firmaet Hypergene. I møtet med mange kunder ser han at de aller fleste har fått innsikt i digitaliseringens enorme betydning og at mange også har tatt et første steg.

"Men det er utholdenheten og evnen til å drive digitaliseringen lenger, som er den store utfordringen. Det er bra at mange er bevisste på årsakene, men det kreves mer for at digitaliseringen skal få full effekt i virksomhetsstyringen. Basert på våre erfaringer ser jeg fem grunnleggende steg som suksessivt leder rett vei, sier han".

Les hele whitepaperet.
Sentralbord: +46 (0)40 661 1000