Mälardalens högskola effektiviserer håndteringen av forskningsprosjekter med Hypergene

Mälardalens högskola har signert en avtale med Hypergene om en systemløsning for prosjektoppfølging. Applikasjonen «Støtte til prosjekter» benyttes til planlegging og kalkulering av forskningsprosjekter samt oppfølging og prognostisering under prosjektets levetid – og er en del av Hypergenes løsning for læresteder som i dag benyttes av ca. 20 universiteter og høgskoler i Norden.

"Forskningsprosjektene er en stor del av vår virksomhet. Å kunne planlegge og følge opp prosjektene økonomisk, er derfor en viktig del av vår virksomhetsstyring og en del av ulike digitaliseringsprosjekter på vår reise til å bli et universitet. Etter å ha blitt imponert av det vi så av Hypergene hos andre læresteder, valgte vi å se nærmere på løsningen, og vi er svært fornøyde med valget", sier Maria Söderman, økonomisjef på Mälardalens högskola.

"Vi er veldig glad for at stadig flere læresteder i Norden velger Hypergene som støtte for sin virksomhetsstyring. Nå ser vi frem til å bidra med både kompetanse og produkter, slik at prosessene blir effektive", sier Peter Andersson, administrerende direktør i Hypergene.

Urban Bucht

Urban Bucht

Pressekontakt: Chief Executive Officer

+46 72 387 13 07 E-post Urban