Hva er målstyring?

Målstyring innebærer at organisasjoner får en måte å effektivt kommunisere strategier og forretningsmål til hver sjef, avdeling og person i organisasjonen på. Nøkkelen er å skape en rød tråd mellom strategier, mål, nøkkeltall og aktiviteter gjennom rett verktøy og kommunikasjon.

illustration av målstyrning

Da får ansatte nye forutsetninger til å forstå hvordan jobben deres bidrar til bedriftens fremgang. De strategiske planene knyttes sammen gjennom målstyring sammen med operative planer og konkrete resultater.

Formålet med målstyring er dermed at strategier skal kunne struktureres, kommuniseres og målsettes på ulike nivåer. Målet er et mer effektivt strategiarbeid og at strategier omsettes i virksomhetens hverdag.

Mange organisasjoner ser utrullingen og utføringen av strategiarbeidet som en utfordring – og målstyring og målstyringsverktøy som en løsning på det problemet. Målstyring likestilles ofte med begrepet Corporate Performance Management.

Eksempler på hva målstyring kan brukes til

 • Forretningsplaner
 • Virksomhetsplaner
 • Balansert styring
 • Målstyring
 • Risikoanalyser
 • Kvalitetsledelse
 • Miljøplaner
 • Prosjektstyring
 • Strategisk planlegging og styring

MÅLSTYRING I PRAKSIS

I praksis er målstyring en type desentralisering og operasjonalisering av strategier ettersom ulike enheter får mer selvstyre og forholder seg til egne mål – samtidig som de egne målene på en tydelig måte knyttes til de overgripende målene.

Fra et lederperspektiv innebærer målstyring at man får et overblikk og mer kontroll over hvordan strategier omsettes i praksis. Medarbeiderne får økt forståelse for de strategiske målene og kan bedre (selv) styre over, forstå, rapportere, kontrollere og etterleve de operative målene – og derigjennom, i forlengelsen, de strategiske målene.

Målene som er angitt for virksomheten og virksomhetens fremtidige tilstand blir noe alle påvirker. Alle forstår "hva", "hvordan" og "hvorfor", selv om ikke alle trenger individuelle mål knyttet til seg.

Målstyringsverktøy gir deg

 • Muligheten til å sørge for at dere ikke har for mange mål, noe som er en vanlig feil innen målstyring. Noe som oftest går ut over medarbeiderne.
 • En fleksibel modellstøtte for å bryte ned overordnede strategier til mål, delmål og aktiviteter.
 • Økt styrbarhet, et langsiktig fokus og engasjement.
 • Effektiv og digital forretnings- og virksomhetsplanlegging via én samlet systemstøtte.
 • Mulighet for oppfølging ved å koble indikatorer og nøkkeltall til mål og delmål.
 • Medarbeidere som (lett tilgjengelig) kan finne ut hvordan de skal forholde seg til arbeidet, basert på relevante mål. Dette gjør at medarbeiderne for eksempel kan prioritere enklere.
 • Mulighet for å koble den overordnede forretningsplanleggingen til virksomhetsplanlegging, økonomisk planlegging og oppfølging.

Oppdag hvordan Hypergene kan hjelpe organisasjonen deres med å effektivisere budsjett- og prognoseprosessen, følge opp virksomheten med avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter samt arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overgripende planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen!

Se en 10 minutters video demo her: