Kunder som snakker om sin foretaksbaserte virksomhetsstyring

Våre kunder snakker om hvordan deres organisasjoner klarte å oppnå et nytt og høyere nivå på utførelsen og effektiviteten.

Barbro Gunnari Heikki - kundcase

Mer effektiv rapportering og målstyring for Bodens Energi

"Vi har ikke måttet tilpasse arbeidet til systemet, men systemet har blitt tilpasset vår modell."
Les mer


Andreas Frennberg Semcon

Slik effektiviserte Semcon prognosehåndteringen sin med Hypergene

"Konsulentene hos Hypergene har bidratt sterkt til at dette prosjektet har blitt så bra som det har blitt."
Les mer


Oslomet

Med Hypergene får OsloMet et omfattende hjelpeverktøy til sin virksomhetsstyring

"Hypergene er virkelig en innholdsrik løsning og kommer til å dekke en stor del av våre behov for virksomhetsstyring."
Les mer


Andreas Ørnes Elmea Hypergene

Slik fikk Elmea treffsikre prognoser og en effektiv rapporteringsprosess med Hypergene

”Vi ser frem til å fortsette å jobbe med Hypergene – resultatet blir bra og det er veldig spennende.”
Les mer


Henrik Svensson (2)

Oatly forteller om sin kostnadsdriverbaserte og smidige budsjett- og prognosestøtte 

"Budsjetteierne er blitt mer engasjert og følger opp resultatene bedre ".
Les mer


Solceller på tak

Hurtigere budsjettprosess og økt engasjement når Växjö Energi velger Hypergene

"Resultatet kom raskt. På den tiden som tidligere krevdes for å legge budsjettet, klarte vi å både legge budsjettet og implementere vårt nye verktøy."
Les mer


Lunds universitet

Økt treffsikkerhet i budsjettet og mer struktur på risikoarbeidet når Lunds universitet velger Hypergene

"Vi fikk hjelp til å sortere markedet og svar på hvilke systemløsninger som oppfylte kravene våre. Til slutt valgte man Hypergene."
Les mer


Porträtt på Mats Engblom på Viking Line.

Med Hypergene får Viking Line et bedre beslutningsgrunnlag for innkjøp, planlegging og oppfølging

Med Hypergene kan Viking Line blant annet følge opp alle viktige parametere om bord som er knyttet til salg, mat og fornøyelser. Dette brukes både til oppfølging og planlegging for fremtiden.
Les mer


Pernilla Frödén på Stena Fastigheter.

Med Hypergene får Stena Fastigheter et samlet bilde på situasjonen i hele eiendomsmarkedet

Stena Fastigheter bruker i dag Hypergenes løsning for oppfølging og analyse samt målstyring. De kan nå bruke mer tid på å analysere informasjonen i stedet for å sammenstille den og kan dermed jobbe mer proaktivt i stedet for reaktivt.
Les mer


Tommy Malm Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommune har en styringsmodell som tydelig binder sammen dens visjon med dens ansatte

Styringsmodellen holder driften av kommunens åtte administrative utvalg og fem bedrifter sammen.
Les mer


Anders Nilsson

Sveaskog bruker Hypergene som et verktøy for kontinuerlig oppfølging og langtidsplanlegging

Verdien av denne nye løsningen er tydelig på flere nivåer i vår organisasjon.
Les mer


Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan