Næringer

En rekke organisasjoner innen privat og offentlig sektor bruker Hypergene. Hva alle våre kunder deler, er at de bruker Hypergene for å forbedre planleggingen, oppfølging og analysen av driften sin.

Løsningen består av tre interaktive og brukervennlige moduler: Målstyrning, Budsjettering & Prognosering og Oppfølging & Analyse. Hver enkelt modul står godt på egne føtter, og sammen bygger de en effektiv og komplette løsning for virksomhetsstyring.

Produktet brukes innen næringer som eiendomsbransjen, transport, media og i den offentlige sektoren, deriblant kommuner, offentlige myndigheter og fylkesting.

Mer om resultatene som kunder som har valgt Hypergene, har oppnådd

  • Paf—drastisk forbedret presisjon av prognosene med en rullende 12-månedlig prognose.
  • TV4— gjorde salgskontroll og planlegging langt enklere.
  • Länsstyrelserna—driftsledere får et nytt grep om driften.
  • SSAB—konsernledelsen skaffer seg omfattende, månedlig rapportering raskt.
  • Eskilstuna kommune—styringsmodell som knytter kommunens visjon til dens ansatte.
  • Keolis—forretningsledere blir mer bevisst om hva som gir inntekter.
  • Awapatent—rask kontroll over finansene til nye, ervervede enheter.        
Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan