Næringer

En rekke organisasjoner innen privat og offentlig sektor bruker Hypergene. Hva alle våre kunder deler, er at de bruker Hypergene for å forbedre planleggingen, oppfølging og analysen av driften sin.

Glada personer i möte.

Produktet består av tre interaktive og brukervennlige moduler: Målstyrning, Budsjettering & Prognosering og Oppfølging & Analyse. Hver enkelt modul står godt på egne føtter, og sammen bygger de en effektiv og komplette løsning for virksomhetsstyring . Finn ut mer om de tre modulene her.

Produktet brukes innen næringer som eiendomsbransjen, transport, media og i den offentlige sektoren, deriblant kommuner, offentlige myndigheter og fylkesting.

Mer om resultatene som kunder som har valgt Hypergene, har oppnådd

  • Paf—drastisk forbedret presisjon av prognosene med en rullende 12-månedlig prognose
  • TV4— gjorde salgskontroll og planlegging langt enklere
  • Länsstyrelserna—driftsledere får et nytt grep om driften
  • SSAB—konsernledelsen skaffer seg omfattende, månedlig rapportering raskt
  • Eskilstuna kommune—styringsmodell som knytter kommunens visjon til dens ansatte
  • Keolis—forretningsledere blir mer bevisst om hva som gir inntekter
  • Awapatent—rask kontroll over finansene til nye, ervervede enheter.