Gjør deg klar for bærekraftsdirektivet og bærekraftsarbeid etter 2024

Det er nok få som har gått glipp av at bærekraftsdirektivet trådte i kraft i januar 2023 og at det betyr et paradigmeskifte for de fleste bedrifters bærekraftsrapportering. For deg som jobber som controller, økonomidirektør eller med ansvar innen bærekraft, vil effektene være store. Heldigvis er det mulig å komme raskt i gang. 

Registrer meg 24 03 14 NO MOFU: Gjør deg klar for CSRD

Det å jobbe med bærekraftsrapportering er ikke noe nytt i seg selv. Men fra tidligere å se tilbake og rapportere om hva som er gjort, er fokuset nå fremover. I årsberetningene for 2024 og fremover skal vi kunne svare på hvor vi står i dag, men også hva vi gjør fremover, hvilke prosesser vi jobber med og hvordan vi har prioritert blant de områdene vi jobber med. Derfor må vi kunne strekke oss lenger enn datainnsamling. Vi må også ha prosesser på plass og forutsetninger for å involvere organisasjonen i det som gjøres.  

I dette webinaret får du høre mer om hva som gjelder fremover, men først og fremst får du en gjennomgang av konkrete verktøy som hjelper deg raskt i gang. Hypergenes skytjeneste har blitt brukt i mange år i de fleste bransjer for planlegging, analyse og rapportering. For å kunne tilby en helhetlig løsning i forhold til bærekraftsdirektivet har vi nå også et samarbeid med SustainLab. Sammen kan vi hjelpe kundene hele veien fra behovsanalyse og datainnsamling, til å sette planer og aktiviteter ut i livet, og til slutt til å produsere riktig grunnlag for all bærekraftsrapportering. 

Kort oversikt over webinaret: 

  • Kort gjennomgang av bærekraftsdirektivet (CSRD) og de europeiske standardene for rapportering av bærekraft (ESRS) 
  • Vanlige utfordringer rundt bærekraftsdirektivet og involverte prosesser, f.eks. datainnsamling, oppfølging av KPI-er, etablering av nye prosesser og rapportering 
  • Hvordan du kan jobbe i en helhetlig prosess med SustainLab og Hypergene – og dra nytte av styrkene til begge systemene  
  • Hvordan du kommer raskt i gang for å møte de nye kravene 


Foredragsholdere

Sofie Bergdahl, Customer Success Manager, SustainLab
Diana Broman, Solution Specialist, Hypergene

Tid og sted

14. mars, kl. 08.30–09.15
Ved din PC - vi bruker Zoom