Bli inspirert av tidligere webinarer for energiselskaper

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for energiselskaper.

Wodar NO Energiselskaper

Hvordan Elmea (tidligere Lofotkraft) fikk en mer effektiv budsjettprosess og mer nøyaktige prognoser
Etter hvert som endringstakten øker og omverden blir mer uforutsigbar, må organisasjoner utvikle hvordan de planlegger og leder sine virksomheter. Det å kunne jobbe effektivt med budsjettet og lage nøyaktige prognoser, vil være helt avgjørende. I tillegg gjør det å kunne dra nytte av investeringer som allerede er gjort i analyseverktøy som Power BI eller Qlik at arbeidet kan effektiviseres på mange nivåer. 

Se webinar

 

Hvordan nordiske energiselskaper raskt kan få mer effektive budsjett- og prognoseprosesser
I dette webinar on-demand viser vi eksempler på hvordan en effektiv løsning for budsjett og prognose kan se ut hos energiselskapskunder som f.eks. Jämtkraft, med en omsetning på ca. 6,5 milliard kroner. Vi tar også en titt på hvordan de nylig implementerte Hypergene på mindre enn to måneder. I dette webinaret deltar Michael Jacobsson, som er prosjektleder hos Jämtkraft.

Se webinar