Bli inspirert av tidligere webinarer

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for privat sektor.

Wodar NO Privat Sektor

Arbeide effektivt med planlegging og styring av en medlemsdrevet organisasjon
Sveriges Ingenjörer er en fagforening og en medlemsdrevet organisasjon for ingeniører med høyskoleutdanning. Akkurat som i andre lignende organisasjoner er det medlemmene som velger hvem som skal styre virksomheten, og planleggingen foregår både på kort og lang sikt basert på de langsiktige målene som vedtas på generalforsamlingen.

Se webinar

 

KPI-basert styring – hvordan det hjelper organisasjonen din med å nå målene sine
Godt begrunnede og kloke beslutninger som effektivt fører mot målene, er noe de fleste organisasjoner streber etter. Men i store organisasjoner med høy kompleksitet er ikke alltid dette enkelt å oppnå. En av nøklene er å kunne skape og arbeide med KPI-er på en måte som gjør de riktige KPI-ene tilgjengelige for rett person, slik at vedkommende kan ta beslutninger som tar dere i riktig retning. 

Se webinar

 

Hvordan du enkelt og raskt skaper forutsetninger for en smidig budsjett- og prognoseprosess
Ettersom omverdenen endrer seg raskt, har bedrifter og organisasjoner behov for å få en rask oversikt over den økonomiske situasjonen og tilpasse den fremtidsrettede planleggingen. Fra tidligere å kunne stole på statiske og langsiktige planleggingsmodeller, er det nå behov for verktøy som gir organisasjonen muligheten til enkelt og dynamisk å utarbeide budsjett og rullerende prognoser.

Se webinar

 

Trender, drivkrefter og muligheter for økonomifunksjonen
De siste årene har vi sett mange organisasjoner tenke nytt om hvordan de skal håndtere endringer: pandemien, krigen i Ukraina, økende inflasjon og stigende renter har tegnet kartet på nytt for mange bransjer. Det gjør planleggingen vanskeligere og øker behovet for smidig og holistisk planlegging. Dessuten blir det viktigere å kunne treffe raske og desentraliserte beslutninger. 

Se webinar

 

Hvordan du enkelt og raskt skaper forutsetninger for en smidig budsjett- og prognoseprosess
Ettersom omverdenen endrer seg raskt, har bedrifter og organisasjoner behov for å få en rask oversikt over den økonomiske situasjonen og tilpasse den fremtidsrettede planleggingen. Fra tidligere å kunne stole på statiske og langsiktige planleggingsmodeller, er det nå behov for verktøy som gir organisasjonen muligheten til enkelt og dynamisk å utarbeide budsjett og rullerende prognoser. 

Se webinar

 

Smidige budsjett- og prognoseprosesser – maksimer fordelene med systemløsningene deres
Etter hvert som endringstakten øker og omverden blir mer uforutsigbar, må organisasjoner utvikle hvordan de planlegger og leder sine virksomheter. Smidige budsjett- og prognoseprosesser er viktige deler, men også mulighetene for å enklest mulig kunne koble økonomisk planlegging sammen med oppfølging og analyse i virksomheten.

Se webinar

 

Skandia Fastigheter forteller hvordan de har digitalisert målstyringen
Selskapets strategiske mål formuleres ofte i ulike bedrifts- og virksomhetsplaner. Ofte kan det være utfordrende å så få strategien og målene til å henge sammen med det operative arbeidet. Skandia Fastigheter har benyttet digitaliseringens muligheter til å ta helhetlige grep om egne styrings- og planleggingsprosesser. I dette webinaret forteller de hvordan de har effektivisert den strategiske

Se webinar

 

Dina Försäkringar forteller om veien til en digitalisert og mer effektiv budsjett- og prognoseprosess
I forbindelse med omstruktureringen av selskapene innen Dina Försäkringar var det et behov for å forbedre prosessene for den økonomiske planleggingen samt for oppfølging, rapporter og analyse. I dette webinaret får du høre om fordelene ved at bedriftene jobber i en felles løsning.

Se webinar

 

Kraften i Hypergenes integrerte produkt for planlegging, oppfølging og analyse
I arbeidet med å styre, planlegge og følge opp virksomheten sliter ledere ofte med overveldende informasjonsmengder og komplekse IT-systemer som oppfyller isolerte og separate funksjoner. I en tid med raske endringer har det samtidig blitt enda viktigere å ha riktig beslutningsgrunnlag og en smidig planleggingsprosess. I dette webinaret viser vi hvordan Hypergene kan gi beslutningstakere bedre overblikk og kontroll.

Se webinar

 

Bedre planlegging og oppfølging med digitalisert støtte for KPI-er
Produktnyhet! Modul som med automatikk omdanner virksomhetsdata til KPI-er som kobles sammen med mål og gir beslutningstakere bedre kontroll.

Se webinar

 

Smidige budsjett- og prognoseprosesser: Slik drar du nytte av riktig systemløsning
I webinaret viser vi hvordan du kan skape forutsetninger for økt effektivitet, forbedret kvalitet og i siste instans bedre beslutningstaking ved å automatisere prosesser og involvere organisasjonen i det økonomiske planleggingsarbeidet.

Vi forteller også om hvordan du i Hypergene kan jobbe med rullende og dynamiske planleggingsmodeller, optimalisert for akkurat deres virksomhet. Til slutt kommer vi også inn på hvordan du kan jobbe med simuleringer og scenarioanalyser – noe som flere og flere etterspør etter hvert som endringstakten øker.

Se webinar

 

Oatly forteller om sin driverbaserte og smidige budsjett- og prognosestøtte
I et globalt og raskt voksende selskap som Oatly stilles det høye krav til planlegging og oppfølging. Når både virksomheten og verden rundt endres, må prosessene henge med. Det tradisjonelle budsjettet blir, for eksempel, et altfor stivt instrument.

Det å løpende kunne lage prognoser og scenarioer basert på ulike variabler, blir betydelig viktigere. I dette webinaret forteller Oatly om hvordan de arbeider driverbasert og mer effektivt med hjelp av Hypergene.

Se webinar

 

Utfordringer for controllere i en turbulent hverdag
Det å være controller innebærer å hele tiden møte og kunne håndtere nye utfordringer. Ikke minst har de siste årene vist at forventingene har endret seg. Det er mer fokus på å få frem nye prognoser raskt, mer effektiv rapportering og høyere krav for å forstå virksomheten og raskt kunne se avvik.

Se webinar