Bli inspirert av tidligere webinarer for tjenstebedrifter

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for tjenstebedrifter.

Wodar NO Tjenstebedrifter (1)

Hvordan prosjektbaserte organisasjoner kan desentralisere og effektivisere prognostisering av inntekter og kostnader
Mange prosjektbaserte organisasjoner har utfordringer med planleggings- og oppfølgingsprosesser. De lever i en verden i endring og har ofte behov for å kunne ta raske beslutninger. Men ofte er det hindringer knyttet til hvordan data og prosesser støtter arbeidet.

Se webinar

 

Forretningsplanlegging i prosjektbaserte virksomheter 
I dette webinaret vil Hypergene og Deltek vise hvordan Delteks operative løsning for prosjekt- og ressursplanlegging, People Planner, kan fungere sømløst sammen med Hypergenes løsning Extender Planning and Analysis (xP&A).

Se webinar

 

Smidig virksomhetsplanlegging i tjenestebedrifter
Tjenestebedrifter går raskt inn i en ny normal som karakteriseres av raskere og mer akselererte endringer. Da kreves det smidige og proaktive prosesser for planlegging og oppfølging, slik at man kan forutse, oppdage, analysere og tilpasse seg nye situasjoner. Har tjenestebedriften de rette forutsetningene på plass?

I dette webinar on-demand vil vi vise hvordan ledende tjenestebedrifter som Semcon og Forsen bruker Hypergene til støtte for sin virksomhetskritiske planlegging og oppfølging.