Webinarer med forskere og eksperter

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer med forskere og eksperter.

Wodar NO Forskere Og Eksperter

Økonomifunksjonens rolle i bærekraftsarbeidet
Økonomifunksjonen spiller en avgjørende rolle for en bærekraftig omstilling av virksomhetene. Den spiller også en viktig rolle innen bærekraftsrapportering: Både risiko og muligheter skal beskrives, i tillegg til hvilke aktiviteter og ressurser som er under planlegging. Det blir også vanligere å formidle konkrete mål om redusert klimapåvirkning og hensyn til menneskerettighetene.  

Talare: Sofia Leffler Moberg, rådgiver og bærekraftekspert i PwC

Se webinar

 

Kunsten å finne de riktige nøkkeltallene og skape atferd som støtter målene deres
Nøkkeltall, KPI-er, mål, indikatorer – kjært barn har mange navn. I dette webinaret snakker David Holmberg, administrerende direktør i The Information Company, om hvordan man kan kvantifisere mål og finne de riktige nøkkeltallene. 

Talere: David Holmberg, The Information Company

Se webinarFremtidens økonomifunksjon – slik endrer du deg i takt med omverdenen
Hva kreves av økonomifunksjonen når omverdenen endrer seg? Hvordan bør ledere og medarbeidere agere for å møte fremtiden på den beste måten? Det er spørsmål som blir stadig mer aktuelle når spesielt digitaliseringen og en høyere endringstakt stiller nye krav.

Talere:
Sara Faskhoody Skärlina, Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige 
Olof Olsson, Senior Manager, Management Consulting, PwC Sverige 

Se webinar

 

Fremtidens finansfunksjon – når beretningen og nøkkeltallene skaper magi sammen

De siste 30 årene har organisasjoner begynt å måle sin virksomhet mer og mer. Det spiller ingen rolle om man er en bedrift, en skole eller en veldedig forening. "Det som blir målt, blir gjort" har blitt en sannhet for mange sjefer og medarbeidere.

Under seminaret beskriver Martin forskningsfronten samt gir konkrete eksemplar fra multinasjonale selskap, eldreboliger og fotballklubber. I en stadig mer digitalisert verden vil metaforer og kommunikasjonsevnen spill.

Talere:
Martin Carlsson-Wall, Associate Professor, Handelshøyskolen i Stockholm

Se webinarUtvikle din smidige virksomhetsstyring
I en verden som er i rask endring, trenger bedrifter og organisasjoner å få en rask oversikt over endringer og tilpasse seg der det trengs. Da må ikke minst virksomhetens planleggings- og oppfølgingsprosesser være smidige og enkle. I dette webinaret forteller Malin Wennebro om de spørsmålene bedriftsledelsen bør stille seg for å skape en smidig virksomhetsstyring. 

Talere:
Malin Wennebro, forretningsområdesjef, Ekan Management

Se webinarBudsjettering og Agil Styring
Göran Nilsson er lektor på Bedriftsøkonomisk institutt ved Universitetet i Uppsala og medforfatter av flere artikler og bøker innen smidig ledelse og økonomistyring. Göran forteller om hvordan et stort antall vidt forskjellige organisasjoner har tilpasset (eller ikke tilpasset) budsjettarbeidet sitt under pandemien, og fordeler og ulemper som følger med en mer smidig styringsfilosofi.

Talere:
Göran Nilsson, lektor på Bedriftsøkonomisk institutt, Universitetet i Uppsala

Se webinarØkonomenes fremtidige rolle og ekspertise i en digital verden med kunstig intelligens
I en verden der digitalisering og kunstig intelligens påvirker så vel beslutningstakere som planleggingsprosesser, får dette naturligvis også innvirkning på økonomenes rolle. Men hvordan? Det har Fredrik Nilsson og Michael Grant sett nærmere på i sin forskning.

I dette inspirerende webinaret forteller Fredrik og Michael om økonomenes fremtidige rolle i komplekse vurderinger og beslutninger i den digitale verden vi befinner oss i – en verden der kunstig intelligens ifølge mange analytikere antas å få stor betydning.

Talere:
Fredrik Nilsson, professor, Universitetet i Uppsala
Michael Grant, universitetslektor, Universitetet i Uppsala

Se webinar

 

Digitalisering i offentlig sektor: En styringsutfordring!
For å forstå hvorfor digitalisering lykkes bedre i noen deler av offentlig sektor og dårligere i andre, kan man undersøke deres evne til å virkeliggjøre nytten og skape verdi. I praksis: hvor flinke de er på formålstjenlig digitalisering. I dette webinaret deler Johan Magnusson sine erfaringer og forskningsresultater.

Talere:
Johan Magnusson, foreleser, Göteborgs universitet og ansvarlig for forskningskonsortiet Digital Förvaltning under Swedish Center for Digital Innovation

Se webinarHvordan digitaliseringsbølgen påvirker controller- og CFO-rollen og økonomifunksjonen generelt
Nevn ett styre eller én ledergruppe som ikke diskuterer digitaliseringens påvirkning – på bedriften og produkttilbudet, og på hvordan vi planlegger og følger opp det vi gjør. Like sikkert som at mange yrkesroller ennå ikke er oppfunnet, er det at mange i og med digitaliseringen vil få nye måter å jobbe på.
På webinaret forteller Lukas Goretzki om sine forskningsresultater. Han kommer inn på controllernes fremtidige yrkesrolle, hvordan en CFO kan lede en avdeling i voldsom endring, og hvordan systemene for beslutningsstøtte påvirker og blir påvirket av utviklingen.

Talere:
Lukas Goretzki, Associate Professor, Handelshøyskolen i Stockholm

Se webinar