Hvordan Elmea (tidligere Lofotkraft) fikk en mer effektiv budsjettprosess og mer nøyaktige prognoser

Etter hvert som endringstakten øker og omverden blir mer uforutsigbar, må organisasjoner utvikle hvordan de planlegger og leder sine virksomheter. Det å kunne jobbe effektivt med budsjettet og lage nøyaktige prognoser, vil være helt avgjørende. I tillegg gjør det å kunne dra nytte av investeringer som allerede er gjort i analyseverktøy som Power BI eller Qlik at arbeidet kan effektiviseres på mange nivåer.

Se webinar 23 04 27 NO WOD Emlea

Elmea har tidligere brukt mye tid og krefter på inntektssammendraget fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og hvordan de kunne synliggjøre og bruke data til å kunne forutsi fremtidige inntekter. Det var en komplisert prosess med store datamengder. Dette, kombinert med en egen økonomisk modell, gjorde det rett og slett for komplisert og tidkrevende å lage en pålitelig prognose. 

I dette webinaret forteller Elmea hvordan de, fra å jobbe i Excel, nå har en mer automatisert budsjettprosess som gjør at de kan produsere prognoser mye raskere som også er mer nøyaktige. Du får se hvordan økonomirapporteringen generelt har blitt bedre, spesielt for ledelsen og ledere. Vi vil også vise hvordan Hypergene kan integreres med andre BI-verktøy og hvordan du kan få en sømløs flyt av virksomhetsdata. 

Hypergene og Arribatec har også hjulpet energiselskaper som Öresundskraft AB, Jämtkraft AB, Mørenett AS, Norrenergi AB, Göteborg Energi AB og andre med å effektivisere virksomhetsstyringen. 

Foredragsholdere

Øyvind Løvdal, økonomisjef, Elmea AS 
Andreas Ørnes, controller, Elmea AS 
Arne Magnus Alhaug, Engagement Manager, Arribatec 
Dan Belleus, Head of Sales Norway, Hypergene