Kunsten å finne de riktige nøkkeltallene og skape atferd som støtter målene deres

Nøkkeltall, KPI-er, mål, indikatorer – kjært barn har mange navn. I dette webinaret snakker David Holmberg, administrerende direktør i The Information Company, om hvordan man kan kvantifisere mål og finne de riktige nøkkeltallene.

Se webinar 22 12 06 NO WOD David Holmberg

David Holmberg har over 20 års erfaring innen strategi- og styringsspørsmål. Han har gitt råd til over 90 organisasjoner i privat og offentlig sektor og til ideelle organisasjoner. I webinaret vil David blant annet komme inn på viktigheten av å ta utgangspunkt i tre grunnleggende prinsipper for et godt nøkkeltall; at det bør: 

  • Være robust
  • Ha en høy grad av presisjon
  • Være lett å forstå 

David snakker også om nøkler til effektiv oppfølging og sammenhengen med de ansattes handlinger. 

Foredragsholdere

David Holmberg, administrerende direktør, The Information Company
Robin Askelöf, CMO, Hypergene