Hvordan Linköpings universitet (LiU) bruker Hypergene i sin kvalitetssikringsprosess   

Et universitets mange interessenter gjør at kvalitetsarbeidet ofte blir komplekst. Det er også ulike behov både på sentralt universitetsnivå og fakultets- og institusjonsnivå. Samtidig kan det være utfordrende å oppnå effektiv styring som oppfyller kravene til Universitetskanslersämbetet (UKÄ, den svenske universitets- og høyskolemyndigheten).

Se webinar 23 05 10 NO WOD Liu

I dette webinaret forteller Linköpings universitet hvordan de med Hypergene har skapt en sammenhengende og strukturert støtte i sitt kvalitetsarbeid innen utdanning, og hvordan de nå kan følge opp og rapportere resultatene sine. 

Linköpings universitet har forenklet styringsmodellen og implementert systemstøtten Hypergene, med mål om å oppnå enda høyere kvalitet i virksomheten. I webinaret kan du se i hvordan de gikk frem og nå har fått bedre oversikt over kvalitetssikringsprosessen. Linköpings universitet bruker også Hypergene til andre prosesser som:  

  • Arbeidsmiljø  
  • Like vilkår og likestilling 
  • Virksomhetsstyring 
  • Virksomhetsoppfølging 
  • Intern styring og kontroll  

Du vil lære hvordan universitetet har funnet en balanse i styringen når det gjelder kvalitetssikringsarbeid som støtter fakultetenes behov og kravet til struktur som blant annet følger med interessentenes ulike perspektiver og behov for rapportering.