Hvordan du enkelt og raskt skaper forutsetninger for en smidig budsjett- og prognoseprosess

Ettersom omverdenen endrer seg raskt, har bedrifter og organisasjoner behov for å få en rask oversikt over den økonomiske situasjonen og tilpasse den fremtidsrettede planleggingen. Fra tidligere å kunne stole på statiske og langsiktige planleggingsmodeller, er det nå behov for verktøy som gir organisasjonen muligheten til enkelt og dynamisk å utarbeide budsjett og rullerende prognoser.

Anmäl mig Hvordan du enkelt og raskt skaper forutsetninger for en smidig budsjett- og prognoseprosess

I webinaret får du et innblikk i hvordan du enkelt kan komme i gang med Hypergene for økonomisk planlegging, oppfølging og analyse. Du vil også få høre om erfaringer fra kunder som har fått nye muligheter med Hypergene. Løsningen integreres med det eksisterende økonomisystemet og muliggjør smidig og fremtidsrettet økonomisk planlegging.

Webinaret i korte trekk – vi går gjennom hvordan du kan få støtte til:

  • rullerende prognosemodeller
  • dynamisk resultatoppfølging der resultatene kan sammenlignes mot budsjett og sist reviderte prognoser
  • å enkelt legge til driverbaserte modeller for f.eks. personal og prosjekter
  • hvordan du kan gjøre virksomhetsdata om til KPI-er og styrende nøkkeltall som deles med beslutningstakere
  • hvordan du kan kombinere løsningen for økonomisk planlegging med deres eksisterende BI-system

I forbindelse med registreringen kan du lese mer om hva webinaret omhandler og pakken Hypergene Essentials.

Foredragsholder

Erik Thelander, Product Director, Hypergene 

Tid og sted 

28. september kl. 08.30 - 09.15 
Ved din PC – vi bruker Zoom