Hvordan jobbe med smidig økonomi- og virksomhetsstyring for større fleksibilitet

I dette webinaret får vi besøk av Knut Fahlén, en internasjonalt anerkjent ekspert på utvikling av styrings- og ledelsessystemer i både private og offentlige organisasjoner. 

WOD NO Hvordan Jobbe Med Smidig Økonomi Og Virksomhetsstyring

Flere og flere velger bort den tradisjonelle økonomi- og virksomhetsstyringen med årlig planlegging og detaljerte budsjetter. Risikoen er at detaljerte årsplaner skaper en falsk følelse av kontroll. I stedet ønsker man å bli bedre til å håndtere en usikker verden, ta raskere beslutninger og jobbe med en smidig styring som tar hensyn til uforutsette hendelser. En løsning er å utvikle en dynamisk budsjettprosess, der målstyring, rullerende oppfølging og prognoser gjør selskapet mer fleksibelt og smidig.

I webinaret vil Knut Fahlén snakke om:

  • Mangler i den tradisjonelle økonomi- og virksomhetsstyringen som skaper trege og lite fleksible selskaper
  • Hvordan du kan utvikle økonomistyringen bort fra tradisjonell budsjettstyring uten å miste kontrollen
  • Hvordan du i praksis kan jobbe med rullerende oppfølging og prognoser gjennom visualisering og utviklede trendanalyser
  • Hvilke fallgruver du må unngå når du går over til en mer smidig økonomi- og virksomhetsstyring

Foredragsholdere

Knut Fahlén, PhD og ledelseskonsulent, Ekan 
Robin Askelöf, CMO, Hypergene