Skogsstyrelsen i Sverige beskriver hvordan de gradvis digitaliserer virksomhetsstyringen

I likhet med mange andre offentlige etater har Skogsstyrelsen allerede fått på plass viktige styrings- og ledelsesprosesser på. Det var imidlertid en utfordring at arbeidet ble oppfattet som tungvint, og at det var vanskelig å få oversikt over prosesser og resultater. I dette webinaret får du høre hvordan Skogsstyrelsen steg for steg har økt digitaliseringsgraden i virksomhetsstyringen og forbedret støtten til sine ledere og prosessledere.

Registrer meg 24 09 26 NO Skogsstyrelsen

Med ambisjoner om å effektivisere arbeidet var Skogsstyrelsen på jakt etter en systemløsning som kunne understøtte prosesser for budsjettering og prognoser, risikostyring, strategisk planlegging samt prosjekt- og porteføljestyring. På webinaret får du vite hvordan de har lyktes med dette:

  • Flytte arbeidet fra Excel til en sammenhengende systemstøtte uten å måtte endre selve prosessen
  • Minimere avhengigheten av bestemte personer
  • Få bedre oversikt
  • Øke automatiseringen i økonomisk og operativ oppfølging

Etaten jobber kontinuerlig med å forbedre støtten for styrings- og forvaltningsprosessene sine, og har nå kommet langt på digitaliseringsreisen. Under webinaret vil Skogsstyrelsen dele sine erfaringer og gi deg innsikt i hva som ligger bak ulike typer prioriteringer.

Foredragsholdere

Lars-Erik Tärnåsen, økonomicontroller, Skogsstyrelsen i Sverige
Johan Lod, kundeansvarlig offentlig sektor, Hypergene

Tid og sted

26. september kl. 09.00–09.45
På din PC – vi bruker Zoom