Foretaksbasert virksomhetsstyring for kommuner

Hypergene Kommune gir beslutningstagere i hele organisasjonen avgjørende forretningsinformasjon integrert på ett sted.

Koncerner

Hypergene Kommune

Hypergene Kommune gir integrert systemstøtte for strategi, planlegging, iverksetting og overvåkning, hvor kommuner kan få en forståelse av hele prosessen med prestasjonsstyring, for beslutningstagere på alle nivåer.

Alle som er involvert, får en enkel og klar oversikt over driften, spesifikt for sin rolle, raskt og enkelt. Finanser, nøkkeltallsindikatorer, målsetninger og annen driftsinformasjon kan presenteres, analyseres og følges opp på et overordnet nivå eller på detaljnivå.

Uavhengig av om løsningen er implementert fullt og helt, eller bare med utvalgte moduler, muliggjør dette betydelig forbedret kontroll av driften.

Hypergene Kommune fungerer som et supplement til den virksomheten som kommunen allerede har, og gjør informasjonen fra den mer tilgjengelig. Informasjonen blir automatisk fanget opp av forretningssystemene, og samlet og presentert på en forståelig måte.

I tillegg til å legge til rette for oversikt og analyse blir det også enklere å lage oppdaterte og kvalitetssikrede nøkkeltallsindikatorer for driften. Hypergene Kommune er en kraftfull plattform for den kontinuerlige utviklingen av virksomhetsstyring i kommunen.

Hvorfor velge Hypergene Kommune?

  • Programmer som er prøvd og testet, med forhåndskonfigurert integrasjon til forretningssystemer.
  • Mer enn 60 kommuner deltar i den kontinuerlige utviklingsprosessen og drar nytte av resultatene. Implementeringen er utført i henhold til en kvalitetssikret metodikk, for en fast avgift, med tydelig spesifisert innhold, for å generere raske, driftsmessige fordeler.
  • Forenkler, effektiviserer og sparer tid for ledere.
  • Et verktøy for å håndtere kvalitetsfremmende tiltak.
Kundehistorier

Torbjörn Frank Hypergene

Torbjörn Frank

Forretningssjef Offentlig sektor

+46 709 776 710 E-post Torbjörn