Bli inspirert av tidligere webinarer for læresteder

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for universiteter og høyskoler.

Wodar NO Læresteder

Hvordan Linköpings universitet (LiU) bruker Hypergene i sin kvalitetssikringsprosess
Et universitets mange interessenter gjør at kvalitetsarbeidet ofte blir komplekst. Det er også ulike behov både på sentralt universitetsnivå og fakultets- og institusjonsnivå. Samtidig kan det være utfordrende å oppnå effektiv styring som oppfyller kravene til Universitetskanslersämbetet (UKÄ, den svenske universitets- og høyskolemyndigheten). 

Se webinar

 

Malmö universitet forteller hvordan de har digitalisert sin risikostyringsprosess
Med en digitalisert støtte for både virksomhetsplanlegging og risikoanalyse bruker Malmö universitet en risikomodell som hjelper institusjonene å evaluere og faktisk våge å ta risikoer. I dette webinaret lærer du hvordan universiteter legger opp sine prosesser for risikostyring og hvordan en systemløsning gir dem støtte underveis. I tillegg ser vi på de overordnede mulighetene med virksomhetsplanlegging i Hypergene. 

Se webinar

 

Kraftfull løsning for digitalisering av offentlige myndigheters håndtering av nøkkeltall – ny KPI-modul
Det å kunne identifisere, planlegge ut fra og følge opp relevante nøkkeltall er viktig for effektiv styring. Samtidig er det noe som ofte er et tidkrevende arbeid som involverer mange personer. Med manuelt arbeid øker risikoen for dårlig datakvalitet og sporbarheten blir lav. I tillegg lever ofte nøkkeltall sitt eget liv adskilt fra system og dokumentasjon som håndterer virksomhetsplaner og mål.

Se webinar

 

Slik sørger Hypergene for at læresteder får en mer effektiv virksomhetsstyring
Med en skybasert løsning for læresteder fra Hypergene tilbyr vi en samlet systemstøtte for strategisk planlegging, budsjett og prognose, oppfølging og analyse samt støtte for all periodisk rapportering. Via en webportal får alle raskt og enkelt et tydelig bilde av virksomheten, tilpasset egen funksjon/rolle.

Viktige områder kan presenteres, analyseres og følges opp både på et overordnet og detaljert nivå – enten det gjelder virksomhets- og risikoplaner eller kvalitet i utdanning og forskning, økonomi, personalområdet, kurs- og opptaksdata, nøkkeltall, prosjektsøknader og oppfølging. Uansett om løsningen innføres i sin helhet eller som enkelte deler, legges det til rette for en vesentlig forbedring i styringen av virksomheten.

Se webinar

 

Studentdata – slik kan du digitalisere planlegging og oppfølging
I dette webinaret forteller vi hvordan du kan jobbe mer effektivt med studentdata, både for planlegging og oppfølging. Vi viser et eksempel fra Södertörns Högskola som har lykkes med å digitalisere prosessen. Med støtte fra Hypergene har det fått et mer helhetlig og samlet bilde.

De har fått bedre overblikk over helårsstudenter, vekttallsproduksjon og tilskudd og bedre forutsetninger for å følge opp og analysere virksomheten. I dag får de raskere oversikt over situasjonen og kan blant annet se hvordan "produksjonen" går sammenlignet med det samlede basis-finansiering og åpen ramme.

Se webinar
Virksomhetsplanlegging for læresteder – en dyptgående visning med fokus på brukervennligheten og verdien med å bruke Hypergene

I dette fordypende webinaret viser vi konkret hva bruken av Hypergene innebærer i praksis. En av våre flinke produktspesialister viser hvordan det ser ut i selve systemet, og vi gir mange muligheter til å stille spørsmål.

Se webinar