Økonomi for universiteter og høyskoler

Hypergene Økonomi gjør det mulig å effektivisere økonomistyringen og gjøre rapporteringen enklere. Både kontrollere på sentralt nivå og personer på ulike ledelsesnivåer får oppfylt behovene sine.

Via en felles portal får brukerne en tydelig oversikt og kontroll over økonomien for sin del av lærestedet. Informasjonen presenteres grafisk i ulike diagrammer samt i tabeller for mer detaljer.

Alle berørte har tilgang til de samme tallene, og det er enkelt, selv om man ikke bruker funksjonen ofte, å foreta analyser av komplekse forbindelser.

Tilgjengelige og oversiktlige presentasjoner sørger for at det går mindre tid til å sammenstille grunnlag, slik at mer tid i stedet kan brukes på å analysere informasjon og forstå bakenforliggende årsaker.

Resultater kan sammenlignes med budsjett, prognose, foregående år eller andre sammenligningsdata. Alle økonomiske data i alle dimensjoner kan vris og vendes på – for eksempel på virksomhetsområde eller prosjekt.

Ferdige funksjoner

Programmet inneholder en oversiktlig resultatberegning med mange muligheter for å presentere informasjon. Det er også mulighet for å gå dypere ned i informasjonen, helt ned til transaksjoner og skannede fakturaer. Andre ferdige funksjoner er blant annet investeringsoppfølging og balanse.

Beregning av nøkkeltall

Hypergene Økonomi beregner automatisk de fleste relevante nøkkeltall basert på informasjon fra økonomisystemet, noe som er svært tidsbesparende. Nøkkeltallene kan deretter presenteres i passende portaler og rapporter samt rapporteres til oppdragsgivere. Hypergene har ferdige integrasjoner med de vanligste økonomisystemene, for eksempel Agresso og Raindance.

Er lett tilgjengelig og kan bygges ut

I programmet presenteres økonomisk informasjon på en enkel måte og med virksomhetsnære målinger, noe som gjør at selv dem som ikke er økonomer, føler seg trygge. En leder kan derfor enkelt hente frem alle økonomiske data som trengs. Hypergene Økonomi kan kompletteres med ytterligere analyser hvis det er behov for det – man er med andre ord ikke låst.

Kundehistorier